Senator Anderson on AB 249 (Mullin)

September 11, 2017